Brainstormsessie ondernemers

U bent hier

Plan van Aanpak Romeins Verleden

Sprinthills en IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) hebben in opdracht van gemeente Simpelveld een plan van aanpak opgesteld met als titel ‘Simpelveld in de sporen van het Romeins Verleden’. De gedachte is om het Romeins verleden recreatief te ontsluiten, sporen uit het Romeins verleden zichtbaar te maken in het landschap en ondernemers te stimuleren in het vinden van een verdienmodel. Op 8 oktober jl. is er een brainstormsessie geweest in Hoeve Gillishof te Bocholtz, waar een aantal geïnteresseerde ondernemers uit Bocholtz, Simpelveld en directe omgeving met elkaar van gedachten gewisseld heeft over hoe het Romeins verleden zichtbaar gemaakt kan worden en welke daarbij passende (bedrijfs-)activiteiten ontwikkeld kunnen worden met als gezamenlijk doel een uniek beleefbaar toeristisch product in de markt te zetten.
Er is een vervolgbijeenkomst gepland op 18 november a.s.
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl.