Nieuwsbrief- najaar 2017

U bent hier

 Nieuwsbrief  12-10-2017

 

Wij heten u als lezer van de nieuwsbrief van Toeristisch Simpelveld van harte welkom.

Per seizoen houden wij u als (toeristische) ondernemers in gemeente Simpelveld op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden.

Uitvoering Plan van Aanpak Romeins Verleden
Sprinthills en IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) hebben in opdracht van gemeente Simpelveld een Plan van Aanpak opgesteld met als doel om het Romeins verleden in de gemeente Simpelveld zichtbaar te maken. Dit rapport, met als titel
‘Simpelveld in de sporen van het Romeins Verleden, is in juli goedgekeurd door het College van B&W en de gemeenteraad.

Speerpunt is het realiseren van een aaneengesloten wandelroute op basis van drie reeds bestaande wandelroutes, die het Romeins verleden recreatief ontsluiten, sporen uit het Romeins verleden zichtbaar maken in het landschap met als gezamenlijk doel een uniek beleefbaar toeristisch product in de markt zetten. Het streven is om drie aantrekkelijke startlocaties te realiseren; een markering, passend bij het Romeinse rurale verleden te ontwikkelen en informatie- en oriëntatiezuilen te plaatsen. Verder wordt bezien om cortenstalen Romeinse afbeeldingen in het landschap te plaatsen (van bijv. een boer, een handelaar en/of de Dame van Simpelveld en Heer van Bocholtz). Ook bestaat het voornemen om het (voormalig) Romeins landschap rondom de wandelroute te versterken via bloemrijke bermen of solitaire bomen op kruisingen van wegen. Tevens is het de bedoeling om een Romeinse game te ontwikkelen voor kinderen en om te bekijken of geocaching tot de mogelijkheden behoort. Ondernemers worden gestimuleerd om hierop in te haken. Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Realisatie aansluiting bij Vennbahn-fietsroute
Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de fysieke aanleg van de Kalkbaan en daarmee de aansluiting (vanuit Simpelveld en Bocholtz) aan de Vennbahn-fietsroute. Vanaf (circa) 2019 zal het mogelijk zijn om vanaf het station van de ZLSM via de kernen van Simpelveld en Bocholtz te fietsen naar het officiële start-/eindpunt van de Vennbahnroute: het station Rothe Erde te Aken. Een deel van de 200.000 fietsers, die nu jaarlijks over de Vennbahnroute rijdt, zal dan deze 140 km lange route in Simpelveld en/of Bocholtz starten dan wel eindigen.

Voortgang IBA-Project Stationsomgeving ZLSM
De gebiedsontwikkeling van de stationslocatie ZLSM maakt onderdeel uit van het project Landschapspark Land van Kalk uit het IBA-uitvoeringsprogramma. Dit IBA-project is onderverdeeld in een aantal deelprojecten, zijnde onder meer: het stationsplein inclusief stationsgebouw, het spoorpark, het Natuurtransferium, Park Heuvelland en het horecaplein bij de St. Remigiuskerk.
Door de gemeente en IBA-organisatie is geconstateerd dat het nog ontbreekt aan zicht op de potenties en de economische haalbaarheid van de ‘gebiedsontwikkeling stationslocatie’ en de deellocaties. De gemeente heeft dat als voorwaarde aangegeven alvorens voor de fysieke herinrichting publieke gelden vrij te maken. Op dit moment wordt inzichtelijk gemaakt welke product-marktcombinaties (per deellocatie) mogelijk zijn en de (toeristisch)-economische en markttechnische haalbaarheid in beeld gebracht. Het doel is dat de deellocaties daadwerkelijk een ontwikkeling tot stand kunnen brengen, die zoveel mogelijk bijdraagt aan het verder versterken van het concept, de ambities en de doelen, verwoord in het toeristisch uitvoeringsprogramma van de gemeente Simpelveld.
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail:
r.scheren@simpelveld.nl

Voortgang bestrijden winkelleegstand centrum Bocholtz
De stichting Streetwise is actief bezig met het zoeken naar nieuwe invullingen van leegstaande winkelpanden in de kern Bocholtz. Een van de doelstellingen van het nieuwe ondernemerscollectief ‘Bóches-bei-ee’ is het promoten en het ontplooien van consumentgerichte activiteiten, zoals braderieën en feestversieringen, waarop ondernemers met winkelacties kunnen inhaken en die omzetstimulerend kunnen werken. Het eerste evenement heeft inmiddels plaatsgevonden op zondag
3 september jl, ‘d’r Zomertreff’. Tussen 11 en 17 uur konden bezoekers die dag genieten van een keur aan kramen, enkele foodtrucks, een kinderprogramma, een fietstourtocht en een wandeling. Dit evenement zal jaarlijks op de eerste zondag van september worden gehouden.

Ondernemersbijeenkomst Via Belgica
Op 22 september jl. vond er in Chateau St. Gerlach een bijeenkomst plaats, waarin de (toeristische) ondernemers werden bijgepraat over de Via Belgica. Acht gemeenten, waaronder de gemeente Simpelveld en de Provincie Limburg hebben de handen ineen geslagen om de verhalen van de Via Belgica zichtbaar en beleefbaar te maken. De betrokkenheid van ondernemers is de voorwaarde voor een duurzaam succes. Hierbij was ook een aantal toeristische ondernemers uit de gemeente Simpelveld aanwezig. Er is met name nagedacht over de kansen, over de producten, routes en activiteiten, die samen ontwikkeld en gepromoot kunnen worden. Klik
hier voor een korte video-impressie van deze bijeenkomst.

Bijeenkomst toeristische ondernemers van Simpelveld
Het merendeel van de toeristische ondernemers heeft tijdens de afgelopen afsprakenronde in het voorjaar van 2017 aangegeven graag bij elkaar te willen komen om elkaar (beter) te leren kennen, ideeën uit te wisselen en samen ter werken.
Op 26 oktober a.s. zal er een (eerste) bijeenkomst worden gehouden, waarvoor alle toeristische ondernemers uitgenodigd zijn. Het initiatief daartoe is genomen door een van de accommodatie-eigenaren. Gemeente Simpelveld zal hierbij uitgenodigd worden om informatie te geven over lopende en toekomstige projecten, die relatie hebben met toerisme en recreatie.

Aansluiting bij de Leisure Lane door Parkstad Limburg
In de regio Parkstad wordt de komende jaren een unieke doorgaande fiets- en wandelroute met internationale allure aangelegd. Een route die de aantrekkelijke groengebieden en prachtige stedelijke parken met elkaar verbindt. Toeristen die deze streek nog niet kennen, kunnen de regio op een andere manier ontdekken.
De Leisure Lane is meer dan een breed pad waarop je kunt fietsen, wandelen of skaten. Het is ook een plek waar je mensen kunt ontmoeten of rustig kunt genieten van een mooi uitzicht op de prachtige landschappen die Parkstad rijk is. De route voert langs veel attracties en bezienswaardigheden, zoals landgoederen, kastelen, mijnkolonies, musea, speelplekken en de toeristische attracties in Parkstad Limburg. Het is een uitnodigende plek waar iets te beleven valt. De Leisure Lane zet de regio op een bijzondere manier op de kaart. Onlangs is besloten om de Leisure Lane ook naar Simpelveld door te trekken. Klik
hier voor meer informatie 

Herinrichting uitkijkpunt Huls(veld)
Op 25 september jl. is er opnieuw een bijeenkomst geweest over het project ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls(veld)'. Gemeente Simpelveld wil graag de omwonenden en andere geïnteresseerden vanaf het begin hierbij betrekken. Het plan is om aan deze plek een kwalitatief hoogwaardige herinvulling te geven, zodat fietsers, wandelaars en andere bezoekers hier langer kunnen genieten van het prachtige uitzicht. Vanaf dit punt kan ook verwezen worden naar andere fiets- en wandelroutes, alsook naar toeristische accommodaties en attracties. Vanuit de aanwezigen is aangedragen om rekening te houden met de thema’s duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, met aandacht voor de aanwezige natuur.
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail:
r.scheren@simpelveld.nl

Terugblik grote zomerevenementen
Op 8 en 9 juli jl. vond de 3e editie plaats van het Romeins Festival ‘Sempervivetum’. In het Bongerdpark en bij Hoeve Gillishof in Bocholtz konden op beide dagen een Romeins kamp- en het Gallo-Romeins dorpsleven in al haar facetten worden bekeken en beleefd. Er waren shows van Romeinse infanterie en cavalerie, alsook van gladiatoren. Voor de kinderen was er een Kidsparcours met verschillende doe-activiteiten en een Archeo-Hotspot met échte Romeinse vondsten. Romeinse hapjes en drankjes waren verkrijgbaar in een Romeinse Taberna. Bij Hoeve Gillishof was ook nog een (info) markt en werden workshops en lezingen gegeven. Klik
hier voor een video-impressie van de editie 2017.

Op 16 juli was de karavaan van het TV- en radioprogramma ‘Tour de L1mbourg’ voor de tweede keer te gast in de gemeente Simpelveld. Locatie voor de TV-opnamen was dit jaar het emplacement van het station van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM). Gemeente Simpelveld heeft zich kandidaat gesteld om in 2018 wederom gastheer te zijn voor een van de uitzendingen. Wilt u het TV-programma van 16 juli jl. terugzien, dat kan via deze link.

Op 27 augustus vond de eerste editie plaats van de MTB 'Steamrace' rondom het station van Simpelveld. Met name de jeugdige deelnemers leefden zich uit op het uitgezette parcours. Er waren twee parcoursen uitgestippeld.; een voor de de schoolgaande jeugd en een voor de family ride. Kijk hier (onderaan pagina) voor een impressie van dit sportieve evenement.

Op vrijdag 29 september was Simpelveld weer omgetoverd tot Sprookjesstadje. Oud en jong konden ’s avonds meer dan 20 sprookjesacts bewonderen tijdens het Sprookjesevenement. Kijk hier voor een korte impressie.

 

Evenementen
Noteer de data van deze

evenementen alvast in
uw agenda!

- Teddyberen Expres in de herfstvakantie bij de ZLSM - 15 t/m 25 oktober
-
Hoeve Scholtissenhof in kerstsfeer in Bocholtz - 15 november t/m 23 december 2017
-
Kerstkribkeswandelingen door Bocholtz, Simpelveld en Orsbach (D) - 22 december t/m 5 januari 2018
-
Kerstexpres ZLSM - station Simpelveld - december 2017

Linken naar website en facebookpagina Toeristische Simpelveld
Staat er op uw website al een link naar
www.toeristischsimpelveld.nl?
En vergeet niet de
Facebookpagina te liken en de berichten te delen! Op deze manier krijgt toeristisch Simpelveld meer bekendheid!