Nieuwsbrief zomer 2018

U bent hier

 Nieuwsbrief  4-06-2018

 

Wij heten u als lezer van de nieuwsbrief van Toeristisch Simpelveld van harte welkom.

Per seizoen houden wij u als (toeristische) ondernemers in gemeente Simpelveld op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden.

Voortgang Integraal Dorps Ontwikkelingsplan (I-Dop) Bocholtz
Op 8 maart jl. heeft de gemeenteraad van Simpelveld unaniem haar akkoord gegeven op het Voorlopig Ontwerp en globale kostenraming van het
Integraal Dorpsontwikkelingsplan (I-Dop) voor de kern Bocholtz. Momenteel wordt er een Definitief Ontwerp opgesteld. Dit zal vóór de zomer gereed zijn. Dat gebeurt op verzoek van de gemeenteraad met zorgvuldige afstemming met de stakeholders. De kosten van uitvoering worden vooralsnog geschat op 3,6 miljoen. Gemeente Simpelveld zal daarvan een substantieel bedrag voor haar rekening nemen. Daarnaast is er overleg met gremia als de provincie Limburg en Parkstad Limburg voor een bijdrage aan de realisatie van de vernieuwde dorpskern van Bocholtz. Verwacht wordt dat er begin 2019 gestart kan worden met de uitvoering. Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl.

Activiteitenplan Toerisme
In maart 2018 is het
Activiteitenplan Toerisme 2018 met bijbehorende begroting door het College van B&W vastgesteld. In dit plan staat een overzicht van activiteiten in relatie tot het beleidsterrein Toerisme & Recreatie, die in 2018 worden opgepakt of verder worden doorontwikkeld. De branding van Simpelveld staat hierin centraal. De communicatiemiddelen, die hiervoor ingezet worden, zijn onder andere de website www.toeristischsimpelveld.nl en de Facebookpagina van Toeristisch Simpelveld.

In 2018 is er (opnieuw) een veelheid aan evenementen gepland. Evenementen zijn belangrijk voor de toeristische profilering. Onderaan elke nieuwsbrief treft u een recent overzicht aan. Datzelfde overzicht staat op de homepage van www.toeristischsimpelveld.nl. Gemeente Simpelveld is niet meer betrokken bij de organisatie van evenementen, maar ondersteunt een aantal evenementen wel met een subsidiebijdrage. Uiteraard wordt er in het kader van promotie samengewerkt met VVV Zuid-Limburg, dé promotieorganisatie voor toeristisch Zuid-Limburg. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het Activiteitenplan Toerisme, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl.

Toeristische Trendrapportage Limburg 2016-2017
Jaarlijks wordt er in opdracht van de provincie Limburg een rapport opgesteld, waarin de meest recente cijfers staan van de toeristische sector. De nieuwste versie is de
Toeristische Trendrapportage 2016-2017. Tevens heeft de provincie Limburg een nieuwe website gelanceerd, waarop voor toeristische ondernemers interessante onderwerpen worden belicht. Op deze website zijn ook de nieuwe Toeristische videofilmpjes te bekijken. Meer informatie hierover wordt vertrekt door Yvonne Kokkelkoren, beleidsmedewerker Economie en Innovatie bij de provincie Limburg, tel 043 - 389 72 17 of via mail: y.kokkelkoren@prvlimburg.nl.

Subsidieregelingen Provincie Limburg voor Toeristische ondernemers
Provincie Limburg heeft een aantal subsidieregelingen voor toeristische ondernemers. Er is subsidie verkrijgbaar voor ‘
Toekomstgericht investeren door toeristische ondernemers’ en voor het ‘Versterken van de kwaliteit van het toeristisch aanbod.

Ter kennisname treft u hier de Tussenbalans Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie aan. Daar staat een aantal (voorbeeld)projecten in, waaraan een subsidie is toegekend. De ambitie van provincie Limburg is het streven naar een groter verdienvermogen van de toeristisch/recreatieve sector met aantoonbare economische kwalitatieve spin off waarmee Limburg een sterker merk en een sterkere markt wordt. Dit wil de provincie bereiken door het versterken van het ondernemerschap, het versterken van de Limburgse kracht en toeristische infrastructuur en tot slot het versterken van één Limburg. Voor de periode 2016-2019 is totaal 12 miljoen euro beschikbaar om de sector te ondersteunen, verder te professionaliseren en te innoveren. Meer informatie hierover wordt vertrekt door Yvonne Kokkelkoren, beleidsmedewerker Economie en Innovatie bij de provincie Limburg, tel 043 - 389 72 17 of via mail: y.kokkelkoren@prvlimburg.nl.

Derde Ondernemersbijeenkomst Via Belgica
Op 25 april jl. kwamen de Vrienden van Via Belgica samen in Hotel Derlon in Maastricht. Daar werd de nieuwe website www.viabelgica.nl en de
nieuwe app gelanceerd. Bezoekers en bewoners kunnen nu op basis van interesse een eigen route uitstippelen door Romeins Zuid-Limburg, waarbij men onderweg alles te weten komt over de bijzondere plekken uit het Romeins verleden, via location based augmented reality met luister- en videofragmenten. Gezamenlijk met ondernemers worden er producten, routes, activiteiten en een aansprekend educatief aanbod (voor jong en oud) ontwikkeld. Eind juni wordt er een Via Belgica-gids gepubliceerd. Een drukwerk, waarin wandel- en fietsroutes staan en informatie over Romeinse streekproducten, vondsten en verhalen en een verdiepingsslag met essays en interviews. Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl.

Nieuwe Romeinse Wandelroutes
In de nieuwe app van de Via Belgica en uiteraard ook op de website
www.viabelgica.nl zijn de nieuwe Romeinse wandelroutes te vinden, ontwikkeld door IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) en Sprinthills, die door de kernen van Bocholtz en Simpelveld voeren. Het Romeins verleden van de beide kernen wordt al wandelend zichtbaar en beleefbaar. Onderweg zien de wandelaars binnenkort cortenstalen beelden in het landschap en informatieborden. Ook wordt nog onderzocht hoe het landschap Romeins kan worden ingericht, door de bermen langs de routes te beplanten met bloemen en struiken, die in de Romeinse tijd hier groeiden. De routes voeren tevens langs ondernemers, die actief zijn met het Romeinse thema en zijn gemarkeerd met stickers van de Via Belgica. Er zijn drie routes, die ook aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot één route: Romeinse bedrijvigheid in Bocholtz; Het-Romeinse landschap in Bocholtz en Romeinse hoogtepunten in Simpelveld.

Expositie over Romeins Verleden van Bocholtz en Simpelveld elke zondag open
Vanaf zondag 3 juni zal de expositie over het Romeins Verleden van Bocholtz gedurende de zomermaanden elke zondag geopend en gratis toegankelijk zijn van 14-17 uur. Deze poster wordt verspreid onder de toeristische ondernemers. In de voormalige bibliotheek van Bocholtz (Wilhelminastraat 17) is een interessante expositie te bekijken over het Romeins verleden. Er zijn onder meer bijzondere bodemschatten te zien, zoals de replica van de askist (sarcofaag) van Simpelveld en de originele askist van Bocholtz. Tevens is een aantal Romeinse vondsten, die vlakbij de askist van Bocholtz gevonden zijn, in vitrines te bewonderen. Op een aantal panelen wordt aan de hand van foto’s van vondsten en tekeningen tekst en uitleg gegeven over hoe de Romeinen leefden en werkten. Verder zijn maquettes te zien, vervaardigd door architectuurstudenten van de RWTH te Aken, die ontwerpen gemaakt hebben van bouwwerken, die het Romeins verleden zichtbaar zouden kunnen maken in de Romeinse vallei van Vlengendaal. Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail:
r.scheren@simpelveld.nl.

Nieuw museum ‘De Schat van Simpelveld’
Op 8 mei jl. is het nieuwe museum in Klooster Loreto officieel geopend door burgemeester Richard de Boer. Vanaf 1 juni zal het museum geopend zijn voor publiek. Geïnteresseerden kunnen er een collectie paramenten (kerkelijke textilia) bewonderen, die door de Congregatie van Zusters van Het Arme Kind Jezus vervaardigd zijn. Deze paramenten, waar soms vele jaren aan werd gewerkt, onderscheiden zich door een hoge kwaliteit en vernieuwende borduurstijl en zijn nu kunstschatten geworden. Verder is er een collectie te zien van de wassen beelden, die de zusters vervaardigd hebben. Dan is er nog de schatkamer, waarin uitzonderlijke en waardevolle exemplaren te zien zijn van de paramenten, daarnaast schilderijen, gouden kelken, met diamanten bezette monstransen en middeleeuwse sculpturen. Kloostercomplex Huize Loreto bestond in zijn hoogtijdagen uit zeven gebouwen en tientallen hectaren grond. Er woonden honderden zusters die een op zichzelf staande gemeenschap vormden. Centraal daarin stond de zorg voor kinderen. Het museum biedt u een blik in het leven in Huize Loreto zoals dat tussen 1877 en 2012 werd beleefd. Voor meer informatie, kijk op
www.deschatvansimpelveld.nl.

Succesvolle deelname aan Nationale Romeinenweek
Van 28 april t/m 6 mei 2018 vond de 5e editie plaats van de Nationale Romeinenweek. Een week die volledig in het teken stond van de geschiedenis van de Romeinse tijd in Nederland, met dagelijks vele tientallen Romeinse publieksactiviteiten voor jong en oud. Dit jaar haakte de gemeente Simpelveld daarop in met een programma in en rondom de kern Bocholtz dat gepubliceerd werd op de websites van Toeristisch Simpelveld, VVV Zuid-Limburg, Via Belgica en Nationale Romeinenweek. Tevens zijn er regionaal
posters en flyers verspreid.

Dagelijks werden in Bocholtz wandelingen gehouden onder leiding van gids Yvon Frissen door de Romeinse Vallei. Gestart werd bij horecagelegenheid D’r Aowe Kino, waar een Romeinse soep genuttigd werd. Vervolgens werd de expositie over het Romeinse verleden in de voormalige bibliotheek bezocht, waar onder andere de originele askist van Bocholtz te bekijken is. Hier werd aan de deelnemers vlaai gepresenteerd, op Romeinse wijze gebakken door Bakkerij Dreessen. Daarna volgde een wandeling door de Romeinse Vallei, op enkele data begeleid door twee ezels, die eigendom zijn van Coaching en Asinotherapie van Marielle Colen. Het programma eindigde bij Hoeve Scholtissenhof, waar een kijkje genomen kon worden in de Romeinse kamer en een Romeins gerecht genuttigd kon worden. De wandelingen trokken in totaal zo’n 80 belangstellenden. In Dagblad De Limburger stond deze publicatie.
In 2019 zal er opnieuw deelgenomen worden aan het evenement Nationale Romeinenweek. De samenwerking tussen de ondernemers heeft geleid tot ideeën voor nieuwe arrangementen, die in de zomerperiode georganiseerd zullen worden. Verdere informatie volgt via de media en via de website
www.toeristischsimpelveld.nl.

Wilt u meer weten over het evenement Romeinenweek, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl.

Euregiokrant ‘Op stap in de Drielandenregio’
De gemeente Simpelveld presenteert zich al een aantal jaren met een paginagrote
advertentie in de toeristische uitgave ‘Op stap in de Drielandenregio’. Deze krant verschijnt voor aanvang van het toeristisch hoogseizoen in een oplage van 70.000 exemplaren en wordt verspreid via een aantal toeristische locaties in Zuid-Limburg en wordt ook huis-aan-huis verspreid in een aantal gemeenten in Zuid-Limburg (waaronder ook Simpelveld).

Evenementen
Noteer de data van deze

evenementen alvast in
uw agenda!

CultuurPuurNatuur - Zondag 3 juni 2018
Stoomvrijmarkt - Zondag 10 juni 2018
Eroica (Wielerronde) - Weekend 29 juni - 1 juli 2018
Koempelcup / Sportolympiade - Woensdag 4 juli 2018
Tour de L1mbourg - Vrijdag 20 juli 2018 (onder voorbehoud)
MTB Steamrace - Zondag 19 augustus 2018
Jubileumfeest Schutterij St. George - Weekend 24-26 augustus 2018
Zommerttreff - Zondag 2 september 2018
The Passion - Weekends 15 & 16 / 22 & 23 september 2018
Sprookjesevenement - Vrijdag 28 september 2018

Linken naar website en facebookpagina Toeristische Simpelveld
Staat er op uw website al een link naar
www.toeristischsimpelveld.nl?
En vergeet niet de
Facebookpagina te liken en de berichten te delen! Op deze manier krijgt toeristisch Simpelveld meer bekendheid!

Inschrijven op deze nieuwsbrief