Nieuwsbrief zomer 2019

U bent hier

 14 juni 2019

 

Wij heten u als lezer van de nieuwsbrief van Toeristisch Simpelveld van harte welkom.

Per seizoen houden wij u als (toeristische) ondernemers in gemeente Simpelveld op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden.

Activiteitenplan Toerisme
In juni 2019 is het Activiteitenplan Toerisme 2019 met bijbehorende begroting door het College van B&W vastgesteld. In dit plan staat een overzicht van activiteiten in relatie tot het beleidsterrein Toerisme & Recreatie, dat in 2019 wordt opgepakt of verder wordt doorontwikkeld. De branding van Simpelveld staat hierin centraal. De communicatiemiddelen, die hiervoor ingezet worden, zijn onder andere de website www.toeristischsimpelveld.nl en de Facebookpagina van Toeristisch Simpelveld. Verder wordt het toeristisch logo van Simpelveld zo breed mogelijk uitgedragen via banieren aan de invalswegen, inkomborden en de nieuwe toeristische bewegwijzering. Aan de toeristische ondernemers is gevraagd om dit logo op hun website te plaatsen, met een link naar de website van Toeristisch Simpelveld.

In 2019 is er opnieuw een veelheid aan evenementen gepland. Evenementen zijn belangrijk voor de toeristische profilering. Op de homepage van www.toeristischsimpelveld.nl staat een recent overzicht. Datzelfde overzicht is ook opgenomen in de nieuwsbrieven.
Gemeente Simpelveld is niet meer betrokken bij de organisatie van evenementen, maar ondersteunt een aantal evenementen wel met een subsidiebijdrage. Uiteraard wordt er in het kader van promotie samengewerkt met VVV Zuid-Limburg, dé promotieorganisatie voor toeristisch Zuid-Limburg. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het Activiteitenplan Toerisme, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Toeristische Cijfers Limburg 2017
Jaarlijks wordt er in opdracht van de provincie Limburg een rapportage opgesteld, waarin de meest recente cijfers staan van de toeristische sector. De nieuwste versie is genaamd Toeristische Cijfers Limburg 2017. Afgelopen jaar heeft de provincie Limburg een nieuwe website gelanceerd, waarop voor toeristische ondernemers interessante onderwerpen worden belicht. Op deze website is ook een aantal toeristische videofilmpjes te bekijken.
Meer informatie hierover wordt verstrekt door Yvonne Kokkelkoren, beleidsmedewerker Economie en Innovatie bij de provincie Limburg, tel 043 - 389 72 17 of via mail: y.kokkelkoren@prvlimburg.nl

 

Bekendheid- en imago-onderzoek Limburg
Provincie Limburg heeft een bekendheid- en imago-onderzoek laten uitvoeren naar de bestemming Limburg op de grootste drie toeristische markten van onze provincie: Nederland, Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen. Hieruit blijkt dat Limburg een toeristische topper blijft. Zowel voor Nederlanders zelf, maar ook voor onze ooster- en zuiderburen. Uit het onderzoek in Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen blijkt dat de bekendheid van Limburg het hoogst is in eigen land en bij onze Duitse oosterburen wat lager. De provincie Limburg wordt vooral gezien als sfeervol, rustgevend en gemoedelijk. Nederlanders vinden Limburg vooral bourgondisch, een gebied waar genoten wordt van het leven. De sterkste punten van Limburg zijn restaurants, streekgerechten, steden, bezienswaardigheden, wandelingen door de natuur en een bezoek aan een kasteel of buitenplaats. De meest bezochte attracties en evenementen zijn het Drielandenpunt in Vaals, het Designer Outlet Center in Roermond en Kerststad Valkenburg. Lees meer resultaten van het onderzoek in de Factsheet Bekendheid- en Imagometing Limburg.
Meer informatie hierover wordt verstrekt door Yvonne Kokkelkoren, beleidsmedewerker Economie en Innovatie bij de provincie Limburg, tel 043 - 389 72 17 of via mail: y.kokkelkoren@prvlimburg.nl.

Bedrijfscontactfunctionaris als vraagbaak voor ondernemers
Sinds medio februari 2019 is Maarten-Jan Oosterman bij de gemeente Simpelveld in dienst als bedrijfscontactfunctionaris. De gemeente hecht veel waarde aan een goed contact met het plaatselijke bedrijfsleven. De bedrijfscontactfunctionaris vormt hierbij een belangrijke schakel.
Wat doet de bedrijfscontactfunctionaris? Hij is het centraal aanspreekpunt; fungeert als schakel tussen bedrijfsleven en gemeentelijke overheid; hij is de contactpersoon voor individuele ondernemers en hij voert periodiek overleg met ondernemersverenigingen.
Als een ondernemer vragen heeft, hoeft deze niet eerst de website of gemeentegids te doorzoeken, maar kan de vraag stellen aan de bedrijfscontactfunctionaris. Hij zorgt ervoor dat de ondernemer antwoord krijgt of wordt doorverwezen naar de juiste instantie.
Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met de bedrijfscontactfunctionaris via m.oosterman@simpelveld.nl of telefonisch op maandagen en dinsdagen via 045 - 54 48 339.

Bijeenkomst toeristische ondernemers
Op 28 maart jl. is er in de Brasserie van de Miljoenenlijn een bijeenkomst geweest van toeristische ondernemers van de gemeente Simpelveld. Er werd door Roger Scheren, beleidsadviseur Leefomgeving bij gemeente Simpelveld, een toelichting gegeven op de lopende en nieuwe toeristische projecten met als titel ‘Simpelveld in ontwikkeling’. Vervolgens werd het  thema ‘Romeins Verleden’ en de daarbij behorende initiatieven toegelicht door Marlies Sobczak van Sprinthills. Tot slot heeft Annet Koerhuis een presentatie gegeven over de visie van het ‘Land van Kalk’. In de vorige nieuwsbrief is hieraan een item gewijd. Dit kunt u teruglezen op de homepage van www.toeristischsimpelveld.nl, waar onderaan altijd de laatste 3 edities van de nieuwsbrieven staan.
Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl.

Afsprakenronde toeristische ondernemers
Inmiddels is Marianne Laarakkers voor het vierde opeenvolgende jaar een afsprakenronde gestart met de toeristische ondernemers. Tijdens de gesprekken worden de ondernemers onder andere op de hoogte gesteld van (nieuwe) toeristische plannen en kunnen zij ideeën ventileren over de promotie van toeristisch Simpelveld.

FestiVia Belgica
Van 14 t/m 16 juni a.s. vindt de eerste editie van FestiVia Belgica plaats. Villa de Proosdij in Klimmen is de centrale locatie van dit evenement. Tijdens dit weekend kan het Romeins verleden opnieuw geproefd worden. Er kan op vrijdag 14 juni aangeschoven worden voor een Romeins sharing diner met heerlijke Romeinse gerechten. Op zaterdag 15 juni wordt de eerste Via Belgica Running Tour gehouden. Op zaterdag 14 en zondag 15 juni is er een Beleefmarkt, waar bezoekers de Via Belgica en het uitgebreide Romeinse erfgoed leren kennen en kinderen kunnen schatzoeken, de gladiatorenschool bezoeken en alles leren over Romeinse planten en kruiden. Ook zijn er doorlopend thematische lezingen en rondleidingen.

Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Nieuwe Romeinse Fietsroute
In het Uitvoeringsplan ‘Simpelveld in de Sporen van het Romeins verleden’ is als een van de actiepunten opgenomen: het ontwikkelen en realiseren van een Romeinse fietsroute. Samen met de gemeente Voerendaal, het Routepunt van Visit Zuid-Limburg (de nieuwe naam van de VVV Zuid-Limburg) en IKL-Limburg wordt in 2019 een fietsroute gerealiseerd, door het Romeinse landschap van beide gemeenten. De route wordt uitgezet met gebruik van het fietsknooppuntennetwerk en een informatieve plattegrond met bezienswaardigheden over het Romeinse verleden in het Land van Kalk en culinaire pauzes. (Horeca-)ondernemers gelegen aan de route kunnen advertentieruimte op het uit te geven drukwerk kopen.
Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl.

Expositie Romeins Verleden van Bocholtz en Simpelveld elke zondag open
Vanaf zondag 28 april jl. is de expositie over het Romeins Verleden van Bocholtz wederom opengesteld gedurende de zomermaanden op zondagen en zal gratis toegankelijk zijn van 14-17 uur.
In de voormalige bibliotheek van Bocholtz (Wilhelminastraat 17) zijn onder meer bijzondere bodemschatten te zien, zoals de replica van de askist (sarcofaag) van Simpelveld en de originele askist van Bocholtz. Tevens is een aantal Romeinse vondsten, die vlakbij de askist van Bocholtz gevonden zijn, in vitrines te bewonderen. Op een aantal panelen wordt aan de hand van foto’s van vondsten en tekeningen tekst en uitleg gegeven over hoe de Romeinen leefden en werkten.
Er zijn recent flyers en posters verspreid om meer bekendheid te geven aan de openstelling.
Voor meer informatie of als u interesse hebt in de bemensing van deze expositie, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Nationale Romeinenweek 2019
Van 4 t/m 12 mei jl. vond de 6e editie plaats van de Nationale Romeinenweek. Een week die volledig in het teken stond van de geschiedenis van de Romeinse tijd in Nederland, met dagelijks vele tientallen Romeinse publieksactiviteiten voor jong en oud. Ook dit jaar haakte de gemeente Simpelveld daarop in met een programma in en rondom de kern Bocholtz dat gepubliceerd werd op de websites van Toeristisch Simpelveld, VVV Zuid-Limburg, Via Belgica en Nationale Romeinenweek. Tevens zijn er regionaal posters en flyers verspreid.
 
Er zijn wandelingen georganiseerd met ezels door de Romeinse Vallei van Bocholtz, waarvan enkele begeleid door een gids, die totaal een dertigtal bezoekers hebben getrokken.
In Dagblad De Limburger stond deze publicatie
Wilt u meer weten over het evenement Romeinenweek of hebt u interesse om een activiteit te organiseren, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl.

Euregiokrant ‘Op stap in de Drielandenregio’
De gemeente Simpelveld presenteert zich al een aantal jaren met een paginagrote advertentie in de toeristische uitgave ‘Op stap in de Drielandenregio’. Deze krant verschijnt voor aanvang van het toeristisch hoogseizoen in een oplage van 70.000 exemplaren en wordt verspreid via een aantal toeristische locaties in Zuid-Limburg en wordt ook huis-aan-huis verspreid in een aantal gemeenten in Zuid-Limburg (waaronder ook Simpelveld).

Viering 75 jaar bevrijding
In september is het 75 jaar geleden dat Simpelveld (16-9-1944) en Bocholtz (17-9-1944) bevrijd werden van de Duitse bezetters. In het kader van de viering van ‘75 jaar bevrijding’ is een aantal activiteiten georganiseerd.
Op vrijdag 30 augustus zal een herdenkingsboek over de oorlogstijd en bevrijding van Simpelveld en Bocholtz worden gepubliceerd, uitgebracht door de Heemkundevereniging De Bongard onder redactie van Luc Wolters.
Op zaterdag 14 september zal om 20 uur in Café en Partycentrum ‘Oud-Zumpelveld’ in Simpelveld een concert gegeven worden, georganiseerd door de Heemkundevereniging De Bongard, Mannenkoor David, Harmonie St. Caecilia uit Simpelveld en kerkelijk zangkoor Harmonia. Historicus Luc Wolters zal een aantal verhalen voordragen uit de oorlogstijd.
Op zondag 15 september wordt in de H. Jacobus de Meerdere-kerk in  Bocholtz een concert gegeven onder de naam ‘Classic meets freedom’ georganiseerd door Zangkoor St. Joseph. Een extra dimensie vormt de medewerking van het mannenkoor uit het vlak over de grens gelegen Horbach. Ook Heemkundevereniging De Bongard zal een bijdrage leveren in de vorm van (levens)verhalen en beeldmateriaal uit de oorlog van beide zijden van de grens. Op de bevrijdingsdata 16 en 17 september is Heemkundevereniging De Bongard van plan avondwandelingen door respectievelijk Simpelveld en Bocholtz te houden in het kader van de bevrijding en stil te staan bij monumentjes of gedenkwaardige WOII-plekken.
Op vrijdag 20 september wordt om 20 uur in Cultuurcentrum De Klimboom een muziekdrama opgevoerd, met als titel ‘In het zicht van de vrijheid’. Hierin wordt het waar gebeurd verhaal van de twee verzetsstrijders Francotte uit Vaals en Coenen uit Simpelveld uitgebeeld.

Voor meer informatie over de activiteiten, georganiseerd in het kader van 75 jaar bevrijding, neem contact op met Wim Huppertz van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 10 of via mail: w.huppertz@simpelveld.nl.

Evenementen 2019
Noteer de data van deze

evenementen alvast in
uw agenda!

FestiVia Belgica - Vrijdag 14 t/m zondag 16 juni  2019
Eroica Limburg (Wielerronde) - Zaterdag 29 juni 2019
Jubileumwandeltocht 50 jaar NOAD – Zondag 30 juni 2019
Weekend at War (herdenking 75 jaar bevrijding bij ZLSM) - Zaterdag 13 en zondag 14 juli 2019
Tour de L1mbourg - Dinsdag 9 Juli - Hoeve Scholtissenhof
MTB Steamrace - Zondag 18 augustus 2019
• Zommertref - Zondag 1 september 2019
Sprookjesevenement - Vrijdag 27 september 2019
Nationale Archeologiedagen - Vrijdag 11 t/m Zondag 13 oktober 2019
• Wintertref - December 2019
• Kribkeswandelingen - December 2019 / Januari 2020
Kerstexpres De Miljoenenlijn - 21 t/m 31 december 2019
Oliebollenwandeltocht - 30 december 2019

Linken naar website en facebookpagina Toeristische Simpelveld
Staat er op uw website al een link naar
www.toeristischsimpelveld.nl?
En vergeet niet de
Facebookpagina te liken en de berichten te delen! Op deze manier krijgt toeristisch Simpelveld meer bekendheid!

Inschrijven op deze nieuwsbrief