Bestrijden winkelleegstand centrum Bocholtz

U bent hier

De stichting Streetwise is actief bezig met het zoeken naar een nieuwe invulling voor leegstaande winkelpanden in de kern Bocholtz. Op 13 juli, 7 september en 25 oktober jl. zijn er ondernemersbijeenkomsten geweest. Op 13 juli is er een inventarisatie gemaakt van verbeterpunten, zoals de aantrekkingskracht van het centrum, aanwas van ondernemers, de parkeergelegenheid en mogelijkheden voor terrassen. Het zichtbaar maken van het Romeins verleden wordt zeker als een kans gezien.

Op 7 september was het thema ‘Aansluiting bij de Vennbahnfietsroute’. Deze route voert langs oude spoorlijnen van Noord-Luxemburg (Trois Vierges) naar Aken en is sinds de ingebruikname in 2013 al door  vele duizenden fietsers gereden. Bij aansluiting biedt deze route kansen voor Bocholtz. Als attractieve plek langs deze route kan Bocholtz zich met name onderscheiden door het zichtbaar maken van het Romeins verleden. Op 25 oktober was de bijeenkomst expliciet gewijd aan het thema ‘Romeins Verleden’. Er is gesproken over de vele aanknopingspunten die dit thema biedt voor de ondernemers van Bocholtz. Het is belangrijk dit op zoveel mogelijk locaties uit te dragen en onderling versterking te zoeken.