Fietsverbinding en Watermaatregelen tussen Heuvelland en Parkstad

U bent hier

De nieuwe fietsverbinding tussen Heuvelland en Parkstad aan de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen, is inmiddels ruim een half jaar geleden opgeleverd. De laatste afwerkingen langs het pad en vernieuwing van het asfalt van de rijbaan hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden. Het pad wordt al intensief gebruikt door fietsers en wandelaars.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het traject tussen Ubachsberg/Mingersborg en Wijlre aan de Ruilverkavelingsweg (RVK-weg) en is het eerste gedeelte van het nieuwe fietspad bestraat met betonstraatstenen. De stratenmakers zijn begonnen bij de kruising Mingersborgerweg en zijn druk aan het werk richting Wijlre. Het overige deel van het fietspad wordt aangebracht in beton. Dit zal later dit jaar gebeuren. Ook zijn afgelopen maand al een deel van de betonnen banden ten behoeve van het nieuwe fietspad aangelegd.
De komende maand zal men met name verder gaan met het grondwerk, waaronder het ontgraven van de nieuwe sloten en het uitgraven van het tracé van het nieuwe fietspad. Na het uitgraven van het toekomstige fietspad wordt direct het beton van het fietspad aangebracht. Het beton moet na het aanbrengen ca. vier weken uitharden, pas daarna is het beton geschikt voor verkeer. De rijbaan van de RVK-weg is tijdens het uitharden wel toegankelijk.

Bij de aanleg van de fietsverbinding wordt het gebied meteen klimaatbestendig ingericht. Om het gebied niet twee keer te belasten en uit oogpunt van efficiency, is wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering meteen mee aangepakt. In de geplande buffers kan regenwater tijdelijk worden opgeslagen in geval van piekbuien.

>> Terug naar nieuwsbrief zomer 2022