Nieuwsbrief voorjaar 2021

U bent hier

Foutmelding

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (regel 2 van /home/vidz01/domains/toeristischsimpelveld.nl/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (regel 2 van /home/vidz01/domains/toeristischsimpelveld.nl/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (regel 2 van /home/vidz01/domains/toeristischsimpelveld.nl/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (regel 2 van /home/vidz01/domains/toeristischsimpelveld.nl/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
 
Nieuwsbrief 6-4-2021

In deze nieuwsbrief houden wij u als (toeristische) ondernemers in de gemeenten Simpelveld en Voerendaal op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden. Beide gemeenten werken in toeristische zin samen onder de noemer ‘Land van Kalk’.

Coronacrisis
Vanaf medio december 2020 is de strengste lockdown tot nu toe van kracht in Nederland.
Op 2 maart zijn er enkele beperkte versoepelingen ingetreden. Nog steeds is 1,5 meter afstand, goede hygiëne, bij klachten thuis blijven en laten testen en zoveel mogelijk thuis werken van toepassing. Vanaf 6 januari 2021 loopt het vaccinatieprogramma. Het is afwachten totdat er voldoende mensen zijn ingeënt en groepsimmuniteit zijn intrede zal doen.
Ondernemers kunnen voor informatie over de coronamaatregelen en vragen terecht bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel:
https://www.kvk.nl/corona/.

De meest actuele informatie over het coronavirus is beschikbaar op de volgende websites: Veiligheidsregio Zuid-Limburg, GGD Zuid-Limburg en het RIVM.

In aanvulling op de landelijke ondersteuningsmaatregelen heeft het gemeentebestuur van Simpelveld vanaf maart 2020 lokale maatregelen getroffen om verenigingen en ondernemers te ondersteunen. Daar gaat de gemeente voorlopig mee door. De maatregelen vindt u op deze pagina.

Wij wensen de (toeristische) ondernemers veel sterkte in deze bijzondere tijden en hopen dat er voor de aankomende zomer versoepelingen op de huidige maatregelen mogelijk zijn.

Hebt u vragen, meld u zich dan bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl of bij Sandra Verjans van gemeente Voerendaal, tel. 045 - 575 33 99 of via mail: sandra.Verjans.thoma@voerendaal.nl. 

Start realisatie nieuw dorpshart Bocholtz
Op 6 april 2021 heeft wethouder Wiel Schleijpen het startsein gegeven voor de revitalisering van de kern Bocholtz: Vanaf die datum zal de openbare ruimte onder handen worden genomen om de aantrekkelijkheid van het dorpshart te vergroten. Het wordt een gezellige kern, met terrasjes, water en groen. De Wilhelminastraat is het hart van het plan en wordt omgevormd tot een langgerekt plein, met vijverpartijtjes en parkeerplaatsen. Dit zal de leefbaarheid in het dorp een stevige impuls geven en nieuwe kansen bieden aan ondernemers. Dit project is onderdeel van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz (IDOP). In het centrum van Bocholtz worden de bestrating, riolering en groenvoorziening geheel vernieuwd..

De herinrichting kende een lange, zorgvuldige voorbereiding. Die was volgens wethouder Wiel Schleijpen noodzakelijk om kwalitatief goed werk te kunnen leveren en tijdens de uitvoering niet voor verrassingen komen te staan. De verwachting is dat het nieuwe dorpshart in augustus 2022 gereed zal zijn, zoals oorspronkelijk ingeschat. In deze videofilm is te zien hoe de reconstructie qua planning en fasering in zijn werk gaat.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Limburg, stadregio Parkstad Limburg, de Regiodeal en Waterschap Limburg.

Zodra faseringen, omleidingen en dergelijke bekend zijn, zal via de website van gemeente Simpelveld, www.simpelveld.nl meer informatie beschikbaar komen.Op de website van BLM Wegenbouw is straks alle actuele projectinformatie te vinden. Er is ook een BLM Wegenbouw App beschikbaar met alle informatie over het project (gratis te downloaden in de Appstore voor IPhone of Playstore voor Android).

Hebt u vragen, meld u zich dan bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Voortgang project Stationsomgeving
In december 2020 is het Voorlopig Ontwerp Stationsomgeving vanwege coronamaatregelen in digitale vorm via een
videofilm gepresenteerd aan de bewoners. Dit project valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Wiel Schleijpen en is voortgekomen uit de Strategische Visie 2013-2023. In deze visie is Toerisme & Recreatie het belangrijkste speerpunt van beleid. Als een van de kansrijke ontwikkellocaties is hierin de Stationsomgeving aangegeven. De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) en de Miljoenenlijn zijn onlosmakelijk verbonden met Simpelveld. Gemeente Simpelveld wil de ZLSM graag behouden en versterken en heeft een plan laten opstellen voor upgrading van het stationsgebied.
Dit wordt een zg. recreatieve hub, een toeristisch knooppunt, waar een aantal projecten bij elkaar komen, zoals het startpunt van de Leisure Lane en de Kalkbaan. Ook wordt vanuit de Stationsomgeving verbinding gemaakt met andere projecten, zoals Uitkijkpunt Huls(veld) en het nieuwe Dorpshart van Bocholtz. Het gebied krijgt een kwaliteitsimpuls, waarbij de leefbaarheid in de directe omgeving hoog in het vaandel staat. De inrichting van het gebied zal authentiek en parkachtig zijn. Daarnaast zal de ZLSM een meer museaal karakter krijgen en zal een aantal topstukken benoemd worden. Ook zijn er plannen voor bijvoorbeeld winkeltjes in wagons.

Het stationsgebouw zal beter zichtbaar worden doordat er een plein met groen aan de voorzijde wordt gecreëerd. Het Voorlopig Ontwerp (VO) zal eind april/begin mei aan het college van B&W worden voorgelegd. Verwacht wordt dat het Definitief Ontwerp (DO) nog dit jaar ter finale besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Hebt u vragen, meld u zich dan bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Voortgang project Uitkijkpunt Huls(veld)
Eind december is een exploitant gevonden voor de horecagelegenheid, die onderdeel is van het project Uitkijkpunt Huls(veld). Vader Eugène en dochter Michelle Driessen, bekend van Hoeve de Aar in Heerlen, hebben plannen om hier een toeristische hotspot van te maken. Eind december heeft
Dagblad De Limburger hierover bericht.

De gemeente Simpelveld ziet het uitkijkpunt als een toekomstige toeristische attractie en ondersteunt het initiatief. De horecagelegenheid wordt een rustpunt voor wandelaars en fietsers, die onder het genot van een drankje en een hapje hun benen kunnen strekken. Op dit moment wordt gewerkt aan het Definitieve Ontwerp van de reconstructie van Uitkijkpunt Huls(veld).

Hebt u vragen, meld u zich dan bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Aanleg wandelroutesysteem Knopen Lopen
Sinds een aantal jaren bestond onder Zuid-Limburgse ondernemers en gemeenten de wens om de bestaande bewegwijzering van wandelpaden met de bekende gekleurde paaltjes om te zetten in een systeem met knooppuntnummers naar analogie van het fietsknooppuntensysteem.Op 18 maart tekenden de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, met steun van provincie Limburg, de samenwerkingsovereenkomst om het wandelroutesysteem te realiseren.

Het wandelnetwerk van naar verwachting 1800 km zal aangelegd worden in de driehoek tussen Sittard-Geleen, Vaals en Eijsden-Margraten en zal nauw aansluiten bij reeds bestaande knooppuntennetwerken van Echt-Susteren, de Voerstreek en de Aachener Wald. Het zg. ‘Knopen Lopen’ biedt voordelen voor zowel toeristen, ondernemers alsook eigen inwoners. Gedeputeerde Joost van den Akker is verheugd dat de Zuid-Limburgse gemeenten dit project gezamenlijk oppakken. ‘Dit nieuwe netwerk gaat de Zuid-Limburgse vrijetijdseconomie een enorme boost opleveren. Daarnaast biedt dit systeem alle gelegenheid om toeristische spreiding te creëren en heel Zuid-Limburg te bewandelen. Ondernemers kunnen nu op eenvoudige wijze wandelarrangementen aanbieden. Ook kunnen routes makkelijker gethematiseerd worden De totale kosten van de aanleg van het nieuwe wandelroutenetwerk bedragen 1,5 miljoen euro. De realisatie zal ongeveer een half jaar in beslag nemen.

Hebt u vragen, meld u zich dan bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl of bij Sandra Verjans van gemeente Voerendaal, tel. 045 - 575 33 99 of via mail: sandra.Verjans.thoma@voerendaal.nl.

Restauratie sarcofaag in Museum van Oudheden in Leiden
Momenteel wordt de sarcofaag van Simpelveld, die ondergebracht is in het Museum van Oudheden in Leiden, gerestaureerd. De restauratie is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation. Wat de Simpelveldse sarcofaag bijzonder en uniek maakt is dat deze aan de binnenkant gedecoreerd is. De Dame van Simpelveld moet een bijzondere vrouw zijn geweest. Zij is geportretteerd aan de binnenkant van de sarcofaag. Ook haar villa is te zien, alsmede meubelstukken. Waarschijnlijk objecten, die haar dierbaar waren en een belangrijke rol speelden in haar leven. Daardoor biedt de sarcofaag een unieke inkijk in het leven in de Romeinse villa’s in Zuid-Limburg. Om de restauratie goed te kunnen uitvoeren, is de sarcofaag in een soort glazen kas geplaatst. Het plan was om bezoekers van het museum live naar de restauratie te laten kijken. Echter vanwege coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk. Op 18 februari jl. is er in het museum een lezing geven over de restauratie, die live gevolgd kon worden. Op de website van het museum kunnen geïnteresseerden via deze
link de voortgang van de restauratie volgen.

Hebt u vragen, meld u zich dan bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

 

Romeins kunstwerk gecompleteerd met plaatsing vaas
In mei 2020 voorzag kunstenares Tanja Ritterbex de pijlers van het viaduct aan de Bocholtzerweg in opdracht van de gemeente Simpelveld van Romeinse symbolen en taferelen. Eind maart is het project voltooid met het plaatsen van een grote Romeinse vaas van aluminium op een acht meter hoge paal, die boven het viaduct uitsteekt. Het kunstwerk heeft de naam De Ritterbecher gekregen. De gemeente Simpelveld wil zich met deze blikvangers toeristisch profileren door het Romeins verleden zichtbaar te maken. De provincie Limburg, IBA Parkstad en gemeente Simpelveld bekostigen samen het kunstwerk.

Hebt u vragen, meld u zich dan bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

 

Romeinse game ‘Bocholtz Romanum’
Eind maart is de Romeinse game ‘Bocholtz Romanum’ voor mobiele telefoon en tablet voor de doelgroep jeugd in definitieve versie opgeleverd. De doelstelling van het project is om een multimediaal project neer te zetten, waarmee geïnteresseerden, in feite jong en oud, op een laagdrempelig niveau kennis kunnen vergaren over het Romeins verleden van Bocholtz. Onder andere de gevonden askist met waardevolle grafvondsten heeft hierin een belangrijke rol. Er dienen opdrachten uitgevoerd te worden, waardoor telkens hogere levels bereikt kunnen worden. Onderaan op deze
pagina staat meer informatie over de game, die gratis kan worden gedownload worden via de Play Store of Apple Store.

Hebt u vragen, meld u zich dan bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

 

Plannen voor Archeologie festival in 2022
In navolging van het Romeins festival ‘Sempervivetum’, dat in 2013, 2015 en 2017 plaatsvond in Bocholtz, zijn er plannen om een Archeologie festival te organiseren in juni 2022. De archeologische vondsten rondom de Villa Vlengendaal zullen hierin een centrale rol krijgen. Er zal een aantal theatervoorstellingen worden opgevoerd in de openlucht, waarbij een 50-tal acteurs en vrijwilligers ingeschakeld zal worden. Het plan is om een zo breed mogelijk publiek op toegankelijke wijze kennis te laten maken met archeologie en verhalen te vertellen die erom vragen om verteld te worden op een historische locatie in de Romeinse vallei. In deze vallei lagen 3 Romeinse villa’s, is de askist van Bocholtz opgegraven alsook een Romeinse muntschat. Uiteraard worden de sarcofaag van de Dame van Simpelveld en de dame zelf ook in het verhaal opgenomen, evenals de Via Belgica en de Via Traiana, de beide Romeinse wegen, die dit gebied doorkruisten.

Hebt u vragen, meld u zich dan bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

 

Activiteiten in het Land van Kalk
De coöperatie Land van Kalk telt inmiddels 40 leden. Ondernemers uit de gemeenten Simpelveld, Voerendaal, Heerlen en Gulpen-Wittem zetten, ondersteund door enkele professionele krachten, samen dit gebied op de kaart.
Voor 2021 is er opnieuw een jaarprogramma opgesteld. Als het vanwege coronamaatregelen weer toegestaan is, zullen de Safari’s weer starten vanaf de meivakantie (nu nog onder voorbehoud). Speciaal opgeleide lokale rangers nemen bezoekers en inwoners te voet of per e-bike mee op pad door dit verrassende gebied. Er is voor elke leeftijd een geschikte Safari. Gids en meesterverteller Marc Hermans zal dan (indien mogelijk) ook weer de Romeinse Fietsroute vanuit Bocholtz of Voerendaal begeleiden.
In juli staat de kersenpluk bij Kersenbedrijf Schaepkens in Klimmen op het programma met tal van activiteiten (ook bij andere ondernemers). In september laten de ondernemers zich een week lang van hun beste bourgondische kant zien tijdens ‘Proef het Land van Kalk’. In samenwerking met IVN worden het hele jaar themawandelingen georganiseerd, zoals een Bloesemtocht of Paddenstoelenwandeling.
Alle informatie over het aanbod van de aangesloten leden, alle activiteiten en evenementen is te vinden op
www.landvankalk.com.

Voor meer info kunt u terecht bij Dionne Neven van Land van Kalk tel. 06 - 44 61 28 60 of mail: info@landvankalk.com.

 

Natuurtransferium Kunradersteengroeve
Het zal niemand die over de Bergseweg rijdt, zijn ontgaan dat de aanleg van het Natuurtransferium bij de Kunradersteengroeve al flink gevorderd is. De parkeerplaats is klaar en de doorsteek naar Winthagen is ook al toegankelijk voor de wandelaar. Het bedrijfsgebouw van de Kunradersteengroeve wordt binnenkort omgetoverd tot een informatiepunt voor de bezoeker.
Ook aan het uitkijkpunt wordt hard gewerkt. Op dit moment wordt in samenwerking met communicatiebureau ViaStory bekeken hoe een visuele verbinding tussen het natuurtransferium en het achterliggend Land van Kalk gemaakt kan worden.

Hebt u vragen, meld u zich dan bij Sandra Verjans van gemeente Voerendaal, tel. 045 - 575 33 99 of via mail: sandra.Verjans.thoma@voerendaal.nl

 

Dame van Voerendaal
Het kunstwerk van de Dame van Voerendaal is inmiddels een echte eyecatcher op het Stationsplein in Voerendaal. Eind 2020 is dit unieke kunstwerk via een
videofilm aan het grote publiek geïntroduceerd. In december 2020 en januari 2021 heeft een groot doek bij de Dame gehangen met een impressie van de gegraveerde stenen en het totstandkomingsproces toegelicht door kunstenaarsduo Kanzie. Middels een informatiezuil vlakbij het stationsgebouw, is het kunstwerk opgenomen in de Romeinse fietsroute door Simpelveld en Voerendaal. Ook heeft de Dame een audionummer van de Via Belgica gekregen, waardoor bezoekers meer informatie over de Dame kunnen krijgen via de Via Belgica app. Het Limburgs Museum zal in 2021 en 2022 extra aandacht aan de Dame besteden in het kader van de publieksactiviteiten rondom het onderzoek naar de Villa Voerendaal. Kijk voor meer informatie op de website van het Limburgs Museum: www.limburgsmuseum.nl.

Hebt u vragen, meld u zich dan bij Sandra Verjans van gemeente Voerendaal, tel. 045 - 575 33 99 of via mail: sandra.Verjans.thoma@voerendaal.nl

 

De Miljoenenlijn op TV
De afgelopen maanden is de Miljoenenlijn twee keer te zien geweest op nationale TV. Op kerstavond vervulde de stoomtrein een rol in de kerstspecial van het programma ‘All you need is love’. Hier de korte
trailer van deze uitzending. Op zaterdag 13 maart werd de eerste aflevering uitgezonden van het nieuwe TV-programma ‘De Verraders’, waarin de Miljoenenlijn een hoofdrol vervult. Beide programma’s zijn uitgezonden door RTL4.

 

Ezelwandelingen in ANWB-uitgaven Onderweg en De Kampioen
In de ANWB-uitgave Onderweg van oktober 2020 en in De Kampioen van december 2020 zijn de ezelwandelingen van Marielle Colen van Hof Kricheleberg in Bocholtz vermeld. Via deze
link is het 8 pagina’s tellende artikel met als titel ‘Lekker langzaam door Limburg’ uit Onderweg terug te lezen en hier het artikel van 5 pagina’s in De Kampioen, met als titel ‘Steengoed’, dat vertelde over de Mergellandroute.

Evenementen 2021

 

Voor zover bekend gaan onderstaande evenementen door:

• Nationale Archeologiedagen - Vrijdag 18 t/m Zondag 20 juni 2021
• Eroica Limburg (Wielerronde) - Vrijdag 25 en Zaterdag 26 juni 2021
• Zomerfestival in Voerendaal en Simpelveld - Vrijdag 17 t/m Zondag 26 september 2021
• Sprookjesevenement - Vrijdag 24 september 2021

• Sinterklaasritten De Miljoenenlijn - Zondag 28 november 2021
• Kerstexpres De Miljoenenlijn - Zaterdag 11 t/m Vrijdag 31 december 2021

• Kribkeswandelingen - December 2021 / Januari 2022
• Oliebollenwandeltocht - Donderdag 30 december 2021

 

Linken naar website en facebookpagina Toeristische Simpelveld
Staat er op uw website al een link naar
www.toeristischsimpelveld.nl of www.toerismevoerendaal.nl?
En vergeet niet de Facebookpagina van Toeristisch Simpelveld of de Facebookpagina van het Land van Kalk te liken en de berichten te delen! Op deze wijze krijgen toeristisch Simpelveld en Voerendaal meer bekendheid!

Inschrijven op deze nieuwsbrief