Nieuwsbrief voorjaar 2018

U bent hier

 Nieuwsbrief  26-02-2018

 

Wij heten u als lezer van de nieuwsbrief van Toeristisch Simpelveld van harte welkom.

Per seizoen houden wij u als (toeristische) ondernemers in gemeente Simpelveld op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden.

Voorlopig stedenbouwkundig plan in kader van Integraal Dorps Ontwikkelingsplan (I-Dop) Bocholtz
In 2017 is voor het dorpshart van Bocholtz een Integraal Dorpsontwikkelingsplan (I-Dop) in de vorm van een Visiedocument en Uitvoeringsprogramma opgesteld. De gemeenteraad heeft het plan in november 2017 goedgekeurd. Om de verblijfskwaliteit en attractiviteit van het centrum van Bocholtz te versterken is, als onderdeel van het Visiedocument en Uitvoeringsprogramma, een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het dorpshart. De wensen opgehaald uit het I-Dop traject over onder andere de inrichting openbare ruimte, parkeren, water, groen, routes, zichtlijnen, aantrekkelijke uitstraling en duurzaam materiaalgebruik zijn zoveel mogelijk in het stedenbouwkundig plan verwerkt. Op 4 januari jl. zijn er 2 informatiebijeenkomsten geweest en werden de inwoners geïnformeerd over het
voorlopig stedenbouwkundig ontwerp en konden er vragen gesteld worden. Op 8 maart a.s. wordt het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp met kostenraming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna zal er een definitief ontwerp worden opgesteld.

Simpelveld op zoek naar investeerders via Wij Limburg
Op woensdag 31 januari jl. verscheen er een paginagroot redactioneel
artikel over Simpelveld in het magazine Wij Limburg, dat maandelijks bij Dagblad de Limburger wordt verspreid. Hierin werden ondernemers uitgenodigd, die samen met de gemeente willen investeren in hoogwaardig verblijfstoerisme. Met name is de gemeente Simpelveld op zoek naar ondernemers, die in het gebied van de stationslocatie in de kern Simpelveld willen investeren en in het straks vernieuwde dorpshart van Bocholtz. Bent u geïnteresseerd om te investeren in horeca, verblijfsaccommodatie of agro-recreatieve voorzieningen? Kijk dan voor meer informatie op www.simpelveld.nl of neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl.

IBA Informatiemarkt op 6 maart 2018
Over ruim 2 jaar, in 2020, presenteert IBA Parkstad de projecten, die bewijzen dat Parkstad een regio is om trots op te zijn. De 50 IBA-projecten komen nu in een versnelling en daarover wil IBA Parkstad graag informeren. IBA Parkstad organiseert daarom op dinsdag 6 maart van 16.00 - 19.00 uur een
informatiemarkt in de Kerk O.L.V. van Altijddurende Bijstand in Kunrade aan het Onze Lieve Vrouwenplein in Voerendaal. Dan zijn de inwoners van Parkstad, ondernemers en culturele organisaties van harte welkom.
Tijdens de informatiemarkt zijn vertegenwoordigers van de projecten zelf aanwezig om informatie te geven over hun project. Ze leggen dan uit welke kansen de projecten bieden voor Parkstad Limburg. Gemeente Simpelveld is hierbij aanwezig en zal de projecten '
Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving', 'Romeins Villalandschap' en 'Klooster Loreto & Damiaan' presenteren. Een bezoek aan de IBA Informatiemarkt zorgt voor een goed beeld van de diverse projecten, hoe ze met elkaar samenhangen en de betekenis voor inwoners en ondernemers van Parkstad. Bezoekers kunnen zelf in gesprek gaan met de gemeenten, ondernemers en inwoners die samen Parkstad sterker maken.

Tweede Ondernemersbijeenkomst Via Belgica
Op donderdag 18 januari jl. kwamen de Vrienden van Via Belgica samen in het Thermenmuseum in Heerlen om de meest recente ontwikkelingen te delen en nieuwe plannen te maken. Hierbij was ook een aantal toeristische ondernemers uit de gemeente Simpelveld aanwezig. Gezamenlijk worden er producten, routes, activiteiten en aansprekend educatief aanbod (voor jong en oud) ontwikkeld. Dit wordt gedaan aan de hand van de thema’s archeologie, kunst & cultuur, duurzaamheid & innovatie, design & architectuur, voedsel en landschap. Diverse middelen zullen worden ingezet, zowel online, met een nieuwe website (
www.viabelgica.nl), een app en social media, als offline met een gids.

Tijdens deze ondernemersbijeenkomst heeft IKL de plannen van gemeente Simpelveld toegelicht. Daarbij is ingegaan op de drie door IKL, samen met Sprinthills, ontwikkelde wandel- en fietsroutes, de langs de routes te plaatsen thematische beelden, de landschappelijke inrichting (gekoppeld aan het Romeinse thema), de relatie tussen het Romeins landschap en de fysieke opwaardering van het dorpshart van Bocholtz alsook de herinrichting van de het Uitkijkpunt Huls(veld) en de ontwikkeling van een geocachespel. Er is nadrukkelijk aandacht besteed aan de wijze waarop lokale ondernemers op dit thema kunnen inspelen en hiermee hun voordeel kunnen doen.

Door de organisatie Via Belgica wordt gewerkt aan een mobiele website waarin (location based) augmented reality, luister- en videofragmenten geïntegreerd worden. De website gaat 25 april live. Eind juni wordt er een Via Belgica-gids gepubliceerd. Hierin komen wandel- en fietsroutes, Romeinse streekproducten, vondsten en verhalen en een verdiepingsslag met essays en interviews. Villa de Proosdij (Klimmen) gaat Romeinse recepten ontwikkelen. De gerechten zullen op de menukaart van een aantal restaurants in de nabijheid van de Via Belgica komen te staan, waaronder ook Hoeve Scholtissenhof. De volgende ondernemersbijeenkomst is gepland op 25 april a.s.

Afsprakenronde toeristische ondernemers
Tijdens de komende maanden zal Marianne Laarakkers voor het derde opeenvolgende jaar een afsprakenronde plannen met de toeristische ondernemers. Tijdens de gesprekken worden zij op de hoogte gesteld van (nieuwe) toeristische plannen en kunnen zij ideeën ventileren over de promotie van toeristisch Simpelveld. Het afgelopen jaar, in oktober, is er een eerste ondernemersbijeenkomst gehouden. Als er behoefte aan is, zal deze een of twee keer per jaar worden georganiseerd.

Stand van zaken Herinrichting Uitkijkpunt Huls(veld)
Tijdens de bijeenkomsten van de geformeerde werkgroep is in september en oktober 2017 een aantal randvoorwaarden geformuleerd voor de upgrading van het Uitkijkpunt Huls(veld). Aangedragen is de wens dat er op die plek een rustpunt gecreëerd wordt, met behoud van de unieke natuur. Tevens is aandacht gevraagd voor natuur- en cultuureducatie en informatievestrekking uit vroegere tijden.

De gemeente onderschrijft de opgehaalde visie, de resultaten en de randvoorwaarden, maar wil voor die plek ook graag de economische haalbaarheid van een ‘lichte variant’ van een horecavoorziening (bv. daghoreca) onderzoeken. Een dergelijke voorziening zou, naar mening van de gemeente, een extra kwaliteit aan die plek kunnen geven. Dit uitgangspunt heeft de gemeenteraad ook in het toeristisch recreatief uitvoeringsprogramma ‘De menukaart van Simpelveld’ laten vastleggen. Verder heeft de gemeente ingebracht dat het brengen van ‘water’ (bijvoorbeeld vanaf de waterput op de Huls naar het ‘Uitkijkpunt Huls(veld)’ een extra kwalitatieve dimensie aan deze plek zou kunnen geven.

Om de mogelijkheden van deze plek nader te kunnen bepalen, zal een landschapsplan voor deze plek worden opgesteld, op het niveau van een voorlopig ontwerp, inclusief kostenraming. De opdracht voor de opstelling hiervan zal begin maart worden verstrekt. Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl.

Simpelveld doet mee aan Nationale Romeinenweek
Van 28 april t/m 6 mei 2018 vindt de 5e editie van de Nationale Romeinenweek plaats. Een week die volledig in het teken staat van de geschiedenis van de Romeinse tijd in Nederland, met dagelijks vele tientallen Romeinse publieksactiviteiten voor jong en oud.

In de voormalige bibliotheek van Bocholtz zal de expositie over het Romeinse verleden van onze gemeente opengesteld zijn. Hier zijn onder meer bijzondere bodemschatten te zien, zoals de askist van Bocholtz. Aan de hand van panelen met foto’s en tekeningen wordt tekst en uitleg gegeven hoe de Romeinen leefden en werkten, wat ze verbouwden, aten etc.. Verder kunnen geïnteresseerden een wandeling maken onder leiding van een gids, die via storytelling uitleg zal geven over het Romeins verleden van Bocholtz. Bij Hoeve Scholtissenhof is de Romeinse kamer geopend en kunnen bezoekers Romeins brood en een Romeins gerecht proeven. Dat laatste is ook mogelijk bij de horecazaak ‘D’r Aowe Kino’. Het programma zal te zijner tijd geplaatst worden op www.romeinenweek.nl. Wilt u ook deelnemen, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl.

Evenementen
Noteer de data van deze

evenementen alvast in
uw agenda!

Bergomloop - Zondag 13 mei 2018
CultuurPuurNatuur - Zondag 3 juni 2018
Stoomvrijmarkt - Zondag 10 juni 2018
Eroica (Wielerronde) - Weekend 29 juni - 1 juli 2018
Koempelcup / Sport-Olympiade - Woensdag 4 juli 2018
Tour de L1mbourg - Vrijdag 20 juli 2018 (onder voorbehoud)
MTB Steamrace - Zondag 19 augustus 2018
Jubileumfeest Schutterij St. George - Weekend 24-26 augustus 2018
The Passion - Weekends 15 & 16 / 22 & 23 september 2018
Sprookjesevenement - Vrijdag 28 september 2018

Linken naar website en facebookpagina Toeristische Simpelveld
Staat er op uw website al een link naar
www.toeristischsimpelveld.nl?
En vergeet niet de
Facebookpagina te liken en de berichten te delen! Op deze manier krijgt toeristisch Simpelveld meer bekendheid!